GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-63-5      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2015     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix agus na Sasannaich

 

Tha na Ròmanaich an dùil Breatann air fad a chur fo an smachd, ach tha aon bhaile bheag de Shassanaich stuama a’ dèanamh an dìcheall seasamh riutha. Tha iad air fios fhaighinn mu bhaile sa ghaill aig a bheil brot draoidheil iogantach is tha ceannard a’ bhaile Sassanacha cur fhear-taic, Staisdiogailix, a-null a shireadh cobhair. Tha Asterix is Obelix ro dheònach an caraidean ùra a chuideachadh ach, chan eil cùisean cho furasta ged-tà is na Ròmanaich air am baraille aca a chur fo ghlais. Tha cùisean a’ coimhead dubhach gus an cuimhnich Asterix mu duilleagan àraid, a thug an draoidh dha — duilleagan a dh’ atharraicheas an t-saoghal!

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Asterix agus na Sasannaich

 

The Romans have landed and the heroic Britons resist against all the odds! One small village keeps the Roman armies at bay. One of his top advisors, Staisdiogailix, tells him of the village in Gaul which has a secret weapon to successfully keep Caesar's armies from advancing. Staisdiogailix pays Asterix a visit, and the Gauls agree that he should cross the sea to Britain with Obelix and a barrel of magic potion. But their mission is fraught with peril and seems doomed when the barrel is confiscated by the Romans, until Asterix remembers he has in his pocket some strange leaves, given to him by the druid Òghamaix – leaves which will surely change the world!

ISBN 978-1-906587-63-5      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2015    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales