GÀIDHLIG

ENGLISH

Asterix AN SAIGHDEAR RÒMANACH

 

Tha Obelix air càil a bhìdh a chiall; chan eil aire air a bhrù tuilleadh… Carson? Oir tha e ann an trom-ghaol le Horogheallai! Dùrachd a chrìdh’, ach tha ise ag ionndrainn a leannan Randanaix, a chaidh a ghabhail dhan arm Ròmanach an aghaidh a thoil. Gus Horogheallai a chuideachadh, tha Asterix agus Obelix a’ gabhail dhan arm gus Randanaix a shaoradh. Tha iad a’ falbh a chur cogadh Cheusair air a cheann ach, aig a cheann thall, ’s e gaol a bheir buaidh!

ceannaich

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

ISBN 978-1-906587-80-2      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2018     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix an saighdear rÒmanach

 

Obelix has completely lost his appetite; his mind is a million miles away… Why? Because he’s head over heels in love! But the beautiful Horogheallai, the girl of his dreams, is pining for her betrothed Randanaix, who’s been press-ganged into the Roman army. Determined to make Horogheallai happy, Asterix and Obelix decide to join up and rescue Randanaix. But their presence on the battlefield adds to the confusion of Caesar’s war plans, as they try and make sure that love conquers all.

ISBN 978-1-906587-80-2      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2018    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales